TL30x Pairing & Assistance Training (PAT)

  • Melalui jemputan sahaja.
  • Training bahagian ketiga adalah on-job training, dimana peserta bersedia untuk membawa group travel yang sebenar.
  • Peserta akan ditawarkan dengan  job/projek/tour, peluang untuk menjadi pembantu atau disebut sebagai junior/assistant tour leader.
  • Peserta akan dipadankan dengan tour leader yang lebih berpengalaman.
  • Jika peringkat ini sudah selesai, peserta sudah bersedia untuk menjadi Independent Travel Planner (ITP) bagi menjalankan tour secara individu.
  • Peserta juga boleh memilih untuk menjalankan perniagaan travel & tour sendirid dengan kerjasama country coordinator.

Photo Gallery : TL301 Batch 2018/2019