TL401 Attachment Programme (AP)

  • Melalui jemputan sahaja. Tidak melibatkan semua negara/chapter.
  • Training bahagian keempat adalah on-job training secara attachment, dimana peserta bersedia untuk membawa group travel yang sebenar secara independent, dengan pengawasan minimum country coordinator.
  • Peserta akan ditawarkan dengan  job/projek/tour, peluang untuk menjadi pembantu atau disebut sebagai junior/assistant tour leader. Peserta akan dipadankan dengan tour leader yang lebih berpengalaman.
  • Jangkamasa attachment antara 3 hingga 6 bulan.
  • Peserta akan hidup secara berdikari di destinasi dengan pengawasan dan nasihat dari country coordinator.